Activiteiten agenda

 December 

Algemene Leden Vergadering

Datum: woensdag, 18 april 2018
Aanvang: 19:30 uur

Ladies and gentlemen

 

Oproep

 

tot het bijwonen van onze

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

 

op WOENSDAG 18 APRIL 2018

Aanvang 19.30 uur

te houden in onze sociƫteit van de MOOC

 

AGENDA

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen door de voorzitter
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen stukken
5. Notulen Algemene Leden Vergadering 19 april 2017
6. Jaarverslag secretaris 
7. Jaarverslag onderafdelingen
8. Financieel verslag 2017
9. Begroting 2018/2019/2020/2021
10. Rapportage Kascontrole commissie
11. Verkiezing Kascontrole commissie
12. Beleid 2018
13. Aftreden voorzitter en kiezen nieuwe voorzitter
14. Rondvraag
16. Sluiting

Afhankelijk van de voortgang van de vergadering zal er een korte pauze worden ingelast.


Meer informatie: 0223-612896
Kerstfeest MOOC en Inter Nos

Kerstfeest MOOC en Inter Nos

Kerstfeest MOOC en Inter Nos

21 december 2018

Lees meer...

MOOC gesloten

MOOC gesloten

MOOC gesloten

22 december 2018

Lees meer...

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie

08 januari 2019

Lees meer...

© 2013 web-works| Naar menu