Activiteiten agenda

 Juni   Oktober   November   Juni   December   Mei   Juni   Augustus   September   Oktober   November   December   Mei   Juni   Juli   Augustus 

Algemene Leden Vergadering

Datum: woensdag, 24 april 2019
Aanvang: 19:30 uur

Ladies and gentlemen

 

Oproep

 

tot het bijwonen van onze

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

 

op WOENSDAG 24 APRIL 2019

Aanvang 19.30 uur

te houden in onze sociƫteit van de MOOC

 

AGENDA

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen door de voorzitter
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen stukken
5. Notulen Algemene Leden Vergadering 18 april 2018
6. Jaarverslag secretaris 
7. Jaarverslag onderafdelingen
8. Financieel verslag 2018
9. Begroting 2019/2020/2021/2022
10. Rapportage Kascontrole commissie
11. Verkiezing Kascontrole commissie
12. Beleid 2019
13. Aftreden voorzitter en kiezen nieuwe voorzitter
14. Rondvraag
16. Sluiting

Afhankelijk van de voortgang van de vergadering zal er een korte pauze worden ingelast.


Meer informatie: 0223-612896
1e Pinksterdag

1e Pinksterdag

1e Pinksterdag

09 juni 2019

Lees meer...

2e Pinksterdag

2e Pinksterdag

2e Pinksterdag

10 juni 2019

Lees meer...

Maandbuffet met vaderdagtintje

Maandbuffet met vaderdagtintje

Maandbuffet met vaderdagtintje

16 juni 2019

Lees meer...

© 2013 web-works| Naar menu