Activiteiten agenda

 Oktober   December   November   Oktober   November   December 

Algemene Leden Vergadering

Datum: vrijdag, 16 oktober 2020
Aanvang: 19:30 uur

Ladies and gentlemen

 

Oproep

 

tot het bijwonen van onze

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

 

op VRIJDAG 16 OKTOBER 2020 

Aanvang 19.30 uur

te houden in onze sociƫteit van de MOOC

 

AGENDA

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen door de voorzitter
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen stukken
5. Notulen Algemene Leden Vergadering 24 april 2019 
6. Jaarverslag secretaris    
7. Jaarverslag onderafdelingen
8. Verkiezen bestuurslid
9. Financieel verslag 2019
10. Begroting 2020/2021
11. Rapportage Kascontrole commissie
12. Verkiezing Kascontrole commissie
13. Mandaat stelling voor plaatsing zonnepanelen
14. Mandaat stelling voor plaatsen airco 2e etage
15. Beleid 2020
16. Rondvraag
17. Sluiting


Afhankelijk van de voortgang van de vergadering zal er een korte pauze worden ingelast.


Meer informatie: 0223-612896
Maandbuffet

Maandbuffet

Maandbuffet

08 november 2020

Lees meer...

Sinterklaasfeest

Sinterklaasfeest

Sinterklaasfeest

02 december 2020

Lees meer...

Maandbuffet

Maandbuffet

Maandbuffet

13 december 2020

Lees meer...

© 2013 web-works| Naar menu