Activiteiten agenda

 Oktober   November   December   Augustus   September   Oktober   November   December   Augustus   September 

Algemene Leden Vergadering

Datum: woensdag, 24 april 2019
Aanvang: 19:30 uur

Ladies and gentlemen

 

Oproep

 

tot het bijwonen van onze

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

 

op WOENSDAG 24 APRIL 2019

Aanvang 19.30 uur

te houden in onze sociƫteit van de MOOC

 

AGENDA

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen door de voorzitter
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen stukken
5. Notulen Algemene Leden Vergadering 18 april 2018
6. Jaarverslag secretaris 
7. Jaarverslag onderafdelingen
8. Financieel verslag 2018
9. Begroting 2019/2020/2021/2022
10. Rapportage Kascontrole commissie
11. Verkiezing Kascontrole commissie
12. Beleid 2019
13. Aftreden voorzitter en kiezen nieuwe voorzitter
14. Rondvraag
16. Sluiting

Afhankelijk van de voortgang van de vergadering zal er een korte pauze worden ingelast.


Meer informatie: 0223-612896
Vis rook/bak dag

Vis rook/bak dag

Vis rook/bak dag

14 september 2019

Lees meer...

© 2013 web-works| Naar menu