De Marine Onderofficieren Club

Geschiedenis

Historie van de M.O.O.C.           Tekening gebouw

Bootsman A.C. Hoes
Oprichter van de M.O.O.C.

  De oprichting

  • Op 28 Maart 1950 kwamen in de oude marinekantine te Den Helder, een aantal onderofficieren in vergadering bijeen onder leiding van Bootsman A.C. Hoes.
   Daar werd besloten de Marine Onderofficieren Club (M.O.O.C.) op te richten, waartoe een voorlopig bestuur werd gevormd, terwijl tegelijkertijd 36 onderofficieren toetraden als lid der club.
  • Op 11 April daaropvolgend werd reeds de eerste ledenvergadering gehouden, welke zeer druk werd bezocht. Op deze vergadering werd een uit 10 personen bestaand bestuur gekozen, bestaande uit de volgende onderofficieren.

    

  Btsm.
  Sgttpmkr.
  Sgtschr.
  Mjrtpmkr.
  Sgtgsmkr.
  Sgtgsmkr.
  Opptpmkr.
  Sgttpmkr.
  Btsm.
  Sgtmarns.

  C. Hoes
  J. Lentstra
  A.P.J. Heidweiler
  N.J. van Ommen
  A. Dubbeldam
  E. Huizer
  A. Jansen
  G. Erwich
  A. Wijshake
  W. Nieuwolt

  Voorzitter
  Vice Voorzitter
  1e Secretaris
  2e Secretaris
  1 e Penningmeester
  Commissaris
  Commissaris
  Commissaris
  Commissaris
  Commissaris

  Maandbuffet

  Maandbuffet

  Maandbuffet

  11-10-2020

  Lees meer...

  Algemene Leden Vergadering

  Algemene Leden Vergadering

  Algemene Leden Vergadering

  16-10-2020

  Lees meer...

  © 2013 web-works| Naar menu